Çfarë duhet të veprojë ai që është sprovuar me dashuri të ndaluar?

Çfarë duhet të veprojë ai që është sprovuar me dashuri të ndaluar?

Çfarë duhet të veprojë ai që ka rënë pre e shigjetës së helmuar (shikimit të ndaluar) e si pasojë është sprovuar me dashuri të ndaluar? Ibën Tejmije (Allahu e mëshiroftë!) është pyetur në lidhje me atë njeri të cilin e ka prekur “shigjeta e helmuar e Iblisit” , pra, si të kurohet ky njeri? Ai […]