Çfarë e prish agjërimin?

Çfarë e prish agjërimin?

Çfarë e prish agjërimin? • Ngrënia dhe pirja me vetëdije. • Përdorimi i ilaçeve apo injeksioneve ushqyese. • Pirja e duhanit. • Përtypja e çamçakëzit. • Transfuzioni i gjakut dhe dializa. • Marrëdhëniet intime bashkëshortore nga agimi deri në perëndimin e diellit. • Vjellja e ushqimit në mënyrë të vullnetshme. • Shfaqja e periodave apo […]

Çfarë e prish agjërimin?

Çfarë e prish agjërimin? Agjërimi është adhurim që i kushtohet Allahut, duke e frenuar veten nga ushqimi, pija dhe mardhëniet intime, që nga hyrja e agimit të vërtetë, e deri në perëndim të diellit. Besimtarit i kërkohet ta ruaj agjërimin nga ato gjëra që e prishin atë. Këtu përmendim ushqimin dhe pijen, apo gjëra të […]