çfarë është agjërimi?

Çfarë është agjërimi?

Çfarë është agjërimi? Agjërimi është privimi i vetvetes nga ngrënia, pirja dhe marrëdhëniet intime, me qëllim adhurimi për Allahun. Nga fillimi i agimit e deri në perëndimin e diellit. Pra, agjërimi është ai lloj adhurimi në të cilin njeriu heq dorë përkohësisht nga disa prej kënaqësive të kësaj bote, e këtë e bën për hir […]