Çfarë është bidati dhe cilat janë llojet e tij?

Çfarë është bidati dhe cilat janë llojet e tij?

Pyetje: Çfarë është bidati dhe cilat janë llojet e tij? Përgjigja: Bidati (shpikja në fe) është e kundërta e Sunetit. Ai është dy llojesh: 1- Bidatet (shpikjet apo shtesat) në besim, të cilat janë: të besosh diçka tjetër, të ndryshme nga ajo që Allahu i ka kumtuar të Dërguarit të Tij. Në lidhje me këtë […]