Çfarë është Shirku i madh?

Çfarë është Shirku i madh?

Çfarë është Shirku i madh? Shirk i madh është të bësh ndonjë adhurim për dike tjetër përveç Allahut, si: lutja. Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: Me te vertete une lus Zotin tim dhe nuk i bej shirk Atij asgje.” Surja Xhin, 20. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Gjynahu më […]