çfarë gjykimi ka kjo?

Disa edukatorë shkruajnë histori mbresëlënëse dhe shumë tërheqëse çka lë gjurmë tek lexuesi por ajo është pjellë e imagjinatës, çfarë gjykimi ka kjo?

2- Pyetje: Disa edukatorë shkruajnë histori mbresëlënëse dhe shumë tërheqëse çka lë gjurmë tek lexuesi por ajo është pjellë e imagjinatës, çfarë gjykimi ka kjo? Përgjigje (e IbënUthejminit): Nuk ka gjë, ska gjë nëse ato kurojnë probleme fetare, morale ose sociale sepse sjellja e shembujve me histori të supozuara jo reale nuk ka problem, madje […]