Çfarë gjykimi ka masturbimin?

Cili është gjykimi fetar në lidhje me masturbimin?

Çfarë gjykimi ka në lidhje me nxjerrjen e spermës në mënyrë të vullnetshme (masturbimin) Po citojmë për ty, lexues i nderuar, fetvanë (gjykimin) e dijetarit të mirënjohur AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë!) të cilin e kanë pyetur në lidhje me këtë çështje. Ai (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë[1]: “Shejh El Kardavi thotë: ‘Transmetohet nga […]