Çfarë gjykimi ka prerja e kurbanit për dikë tjetër përveç Allahut?

Çfarë gjykimi ka prerja e kurbanit për dikë tjetër përveç Allahut?

5. Çfarë gjykimi ka prerja e kurbanit për dikë tjetër përveç Allahut? Të presësh kurban për dikë tjetër përveç Allahut është shirk i madh dhe gjynah që nuk falet veçse me pendim të sinqertë tek Zoti. Allahu i Madhëruar thotë: “Falu për Zotin tënd dhe vetëm për Të pre kurban!” El Keuther: 2 Profeti (Paqja […]