Çfarë gjykimi ka unaza që përdoret si tespije (për të numëruar me to dhikrin)?

Çfarë gjykimi ka unaza që përdoret si tespije (për të numëruar me to dhikrin)?

Pyetje: Çfarë gjykimi ka unaza që përdoret si tespije (për të numëruar me to dhikrin)? Përgjigje: Ka të njëjtin gjykim me tespijet. Disa njerëz mbajnë një unazë me të cilën numërojnë dhikrin që bëjnë, disa të tjerë mbajnë tespije. Këto gjëra e ekspozojnë veprën përpara syfaqësisë. Unë ju përmenda një fjalë të përgjithshme se si […]