Çfarë gjykimi ka veshja e rrobës me ngjyrë të kuqe për burrat?

Çfarë gjykimi ka veshja e rrobës me ngjyrë të kuqe për burrat?

Pyetje: Çfarë gjykimi ka veshja e rrobës me ngjyrë të kuqe për burrat? A është kjo gjë e urryer? Përgjigje: Është saktësuar se Profeti – sal lall llahu alejhi ue sel lem – ka veshur një “abaje” (palltoja i afrohet më shumë nga rrobat tona) me ngjyrë të kuqe. Disa prej dijetarëve – prej tyre […]