Çfarë gjykimi ka zotimi për të ofruar diçka për vendet e ashtuquajtura ‘të mira’?

Çfarë gjykimi ka zotimi për të ofruar diçka për vendet e ashtuquajtura ‘të mira’?

10. Çfarë gjykimi ka zotimi për të ofruar diçka për vendet e ashtuquajtura ‘të mira’, apo për dikë tjetër përveç Allahut; ndonjë ‘shenjtor’ apo ‘njeri të mirë’? Një veprim i tillë nuk lejohet, pasi ofrimi i diçkaje për qëllim adhurimi dikujt tjetër veç Allahut konsiderohet prej shirkut të madh. Allahu i Madhëruar thotë: “Çfarëdo gjëje […]