Çfarë gjykimi kanë kanunet e ligjet që janë në kundërshtim me Islamin?

Çfarë gjykimi kanë kanunet e ligjet që janë në kundërshtim me Islamin?

Çfarë gjykimi kanë kanunet e ligjet që janë në kundërshtim me Islamin? Veprimi sipas tyre është kufr i madh nëse personi i jep përparësi atyre ndaj Islamit dhe e lejon veprimin sipas tyre. Sh. p.: Sa të këqija na kanë ardhur duke vepruar në kundërshtim me Islamin dhe në përputhje me kanunet e gjakmarrjes! Allahu […]