Çfarë i pengon njerëzit nga besimi?

Çfarë i pengon njerëzit nga besimi?

Çfarë i pengon njerëzit nga besimi? Nëse dikush thotë: “Përderisa nëpërmjet besimit të saktë arrihet lumturia e afërt dhe e largët dhe se ai (besimi i saktë) e përmirëson gjendjen e brendshme dhe të jashtme të njeriut, duke ngulitur parimet e shëndosha, bindjet e sakta dhe moralet fisnike, e gjithashtu, duke i ftuar njerëzit të […]