Çfarë janë fletushkat e Ibrahimit -alejhi selam-?

Çfarë janë fletushkat e Ibrahimit -alejhi selam-?

Çfarë janë fletushkat e Ibrahimit -alejhi selam-? Përgjigje: Fletushkat e Ibrahimit -alejhi selam- janë ato fletushka që Allahu ia ka zbritur Pejgamberit të Tij Ibrahimit -alejhi selam-. Gjërat e përgjithshme që kanë patur këto fletë -siç kanë thënë dijetarët- ishin: Predikime, urtësi dhe mësime. Diketari i madh El Emin Shenkiti -Allahu e mëshiroftë- në lidhje […]