Cfarë ka për detyrë të veprojë muslimani i ri dhe gjërat nga të cilat duhet të largohet

Cfarë ka për detyrë të veprojë muslimani i ri dhe gjërat nga të cilat duhet të largohet

  Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!) Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për Profetin tonë, Muhamedin, familjen dhe shokët e tij! Në vazhdim…! [Shkaku i krijimit][1] Allahu Madhëruar i ka krijuar krijesat që ta adhurojnë Atë. I Madhëruar thotë: “Unë nuk I krijova xhinët dhe njerëzit veçse të më […]