Çfarë na është lejuar nga deti

Çfarë na është lejuar nga deti

Transmetohet nga Ibën Umeri radijAllahu anhuma se ka thënë: I Dërguari I Allahut sal-lAllahu alejhi ue sle-lem ka thënë: “Dy lloje gjaku dhe dy lloje kafshësh të ngordhura na janë lejuar. Dy llojet e kafshëve të ngordhura janë peshqit dhe karkalecat. Ndërsa dy llojet e gjakut janë: gjaku i mëlçisë dhe ai i shpretkës.” Ahmedi […]