Çfarë nënkupton dija e Firases (njohjes së dikujt përmes fizionomisë) dhe a ekziston një dije e tillë?

Çfarë nënkupton dija e Firases?

Çfarë nënkupton dija e Firases (njohjes së dikujt përmes fizionomisë) dhe a ekziston një dije e tillë? Dikush pyet: A ka dije që quhet dija e Firases dhe çfarë është ajo? Përgjigja: Po, ka një dije të tillë dhe për të ka folur Ibn El-Kajim -Allahu e mëshiroftë- në librin e tij të njohur ‘Medarixh […]