Çfarë po ndodh me moralet tona?

Çfarë po ndodh me moralet tona?

Çfarë po ndodh me moralet tona? Morali I keq, prishja e moralit, konsiderohet sëmundje e rrezikshme e përhapur në këtë umet. Sa nga Muslimanët falen dhe nga ana tjetër, moralet e tyre lënë për të dëshiruar? Sa nga Muslimanët falen dhe nga ana tjetër, lëndojnë fqinjin (komshiun)? Sa nga Muslimanët falin namazin dhe nga ana […]