Çfarë qëllimi ka ky hadith?

Çfarë qëllimi ka ky hadith?

Shejhu i nderuar Ibnu Uthejmin Allahu e mëshiroftë është pyetur: “A është për qëllim me fjalën e Profetit alejhi selam “Kur vdes biri i Ademit i ndërpriten punët përveç shpërblimeve të tre punëve; sadaka rrjedhëse, një dije nga e cila përfitohet..” dija fetare apo dija shkencore? U përgjigj:- Hadithi është i përgjithshëm, pra ai përfshin […]