Ç’gjykim ka dyshimi i lindur pas mbarimit të adhurimit?

Ç’gjykim ka dyshimi i lindur pas mbarimit të adhurimit?

Ç’gjykim ka dyshimi i lindur pas mbarimit të adhurimit? Ibn El-Kajim në librin Bedaiul-Feuaid duke përmendur disa rregulla në lidhje me dyshimet në veprimet e adhurimeve thotë: Nëse dikush dyshon se ka falur tre apo katër rekate? Ai duhet të marrë për bazë të sigurtën (më të paktë) dhe të lejë dyshimin me përjashtim të […]