Cila është distanca në të cilën nuk lejohet të kalosh përpara atij që fal namaz?

Cila është distanca në të cilën nuk lejohet të kalosh përpara atij që fal namaz?

U pyet shejkh Ibn Uthejmini – Allahu e mëshiroftë: Cila është distanca në të cilën nuk lejohet të kalosh përpara atij që fal namaz? – Dhe ai tha: Nëse namazliu ka përpara vetes një sutrah (pengesë), distanca mes tij dhe sutras duhet respektuar dhe askush nuk lejohet të kalojë para tij në këtë hapësirë. Nëse […]