cila është dobia e këtyre betimeve?

Allahu betohet në disa nga krijesat e Tij, cila është dobia e këtyre betimeve?

Allahu betohet në disa nga krijesat e Tij, cila është dobia e këtyre betimeve? Shejh Ibn Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) e ka përmendur urtësinë se përse Allahu betohet në disa prej krijesave të Tij duke thënë: “Nëse dikush pyet: Cila është dobia që Allahu i Lartësuar betohet, duke qenë se Ai të vërtetën thotë në […]