Cila është më e mirë shfaqja apo fshehja e sadakasë?

Cila është më e mirë shfaqja apo fshehja e sadakasë?

Cila është më e mirë shfaqja apo fshehja e sadakasë? I lejohet atij që do të japë sadaka ta shfaqë sadakanë e tij, pavarësisht nëse është farz apo nafile duke mos pasur për qëllim syefaqësinë, por fshehja e saj është më e mirë. Allahu i madhëruar thotë: (Nëse i shfaqni sadakatë kjo është e mirë, […]