Cila është vepra më e dashur tek Allahu i Madhëruar?

Cila është vepra më e dashur tek Allahu i Madhëruar?

Cila është vepra më e dashur tek Allahu i Madhëruar? Allahu i Lartësuar thotë: “Ne e kemi urdhëruar njeriun, që të sillet mirë me prindërit e vet.” [Ankebut 8]. Ebu Amër esh Shejbani thotë: Na ka treguar i zoti i kësaj shtëpie – dhe bëri me shenjë kah shtëpia e Abdullahut – duke thënë: E […]