Cila lëmoshë është më e mirë?

Cila lëmoshë është më e mirë?

Dhënia ujë njerëzve Prej haditheve të mrekullueshme është hadithi i Saad ibn Ubade radijAllahu anhu, i cili tregon: “I thashë: “O i Dërguar i Allahut! Nëna ime ka vdekur. A të jap lëmoshë për të?” Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tha: “Po.” I thashë: “Cila lëmoshë është më e mirë?” Tha: “T’u japësh njerëzve ujë […]