Cilat janë shkaqet që e ndihmojnë njeriun të jetë më i durueshëm? Shkaku i dymbëdhjetë

Cilat janë shkaqet që e ndihmojnë njeriun të jetë më i durueshëm? Shkaku i dymbëdhjetë

Cilat janë shkaqet që e ndihmojnë njeriun të jetë më i durueshëm kundrejt shqetësimeve që i shkaktojnë njerëzit? – Shkaku i dymbëdhjetë Dijetari i mirënjohur, shejhul islam Ibën Tejmije (Allahu e mëshiroftë!) ka përmbledhur një sërë shkaqesh, të cilat nëse muslimani i zbaton, do ta ketë më të lehtë që të jetë i durueshëm kundrejt […]