Cilat janë shkaqet specifike që të ndihmojnë ta lidhësh zemrën me Allahun e Lartësuar?

Shkaqet që të ndihmojnë ta lidhësh zemrën me Allahun

Cilat janë shkaqet specifike që të ndihmojnë ta lidhësh zemrën me Allahun e Lartësuar? Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) ka thënë: Shkaqet që të ndihmojnë ta lidhësh zemrën me Allahun e Lartësuar janë: Shtimi i leximit të Kuranit, përkujtimi i mirësive të Allahut të Lartësuar, frika nga dënimi i Allahut, dëshira për shpërblimin e […]