Cilat janë veprat më të mira që veprohen në muajin e Ramazanit?

Cilat janë veprat më të mira në muajin e Ramazanit?

Cilat janë veprat më të mira në muajin e Ramazanit? 1. Agjërimi. Më e veçanta dhe më e madhja si vepër që njeriu mund të bëjë gjatë muaji të Ramazanit është agjërimi, sepse ky është muaji i agjërimit. Agjërim është të frenuarit nga ngrënia, pirja, marrëdhëniet intime dhe rregulla të tjera, që nga nisja e […]