Cilat janë vlerat e agjërimit në përgjithësi?

Cilat janë vlerat e agjërimit në përgjithësi?

Cilat janë vlerat e agjërimit në përgjithësi? 1- Ebu Seid el Hudri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell duke thënë: E kam dëgjuar Profetin (alejhi salatu ues selam) duke thënë: Kush e agjëron një ditë në rrugë të Allahut, (si shpërblim) Allahu ka për ta larguar fytyrën e këtij njeriu 70 vjeshta (vite) nga […]