Cilën dituri fshehu Ebu Hurejra!?

Cilën dituri fshehu Ebu Hurejra?

Cilën dituri fshehu Ebu Hurejra? Pyetje: A mund të na shpjegoni se ç`lloj të diturisë nuk ka publikuar Ebu Hurejra, fakt të cilin ai e pohon në hadithin e transmetuar në sahihun e Buhariut në kapitullin 43 “Ruajtja e dijes”, hadithi me numër 120, ku thotë: “Kam ruajtur në kujtesën time dy enë me dije […]