Cilësi negative të natyrës së njeriut që përmenden në Kuran (Pjesa 2-3)

Cilësi negative të natyrës së njeriut që përmenden në Kuran (Pjesa 2-3)

Cilësi negative të natyrës së njeriut që përmenden në Kuran (Pjesa 2-3) 5- [Axhul] tepër i nxituar, ose për shkak të dobësisë së durimit të tij si në arritjen e së mirës ashtu dhe në largimin e së keqes, çka e bën atë të mos ia arrijë qëllimit, ose për shkak të mos kokëçarjes apo […]