Cilësi negative të natyrës së njeriut që përmenden në Kuran (Pjesa 4)

Cilësi negative të natyrës së njeriut që përmenden në Kuran (Pjesa 4)

Cilësi negative të natyrës së njeriut që përmenden në Kuran (Pjesa 4) 7- [Khasim, Ekthera shejin xhedele] Debatues i ashpër me të padrejtë: ose duke u kapur pas një gjeje të kotë për të mohuar një të vërtetë, ose duke u kapur pas një gjëje të vërtetë por që nuk ka të drejtë në të. […]