Cilësi negative të natyrës së njeriut që përmenden në Kuran

Cilësi negative të natyrës së njeriut që përmenden në Kuran

Cilësi negative të natyrës së njeriut që përmenden në Kuran Në rast se do të dish, o njeri se çfarë cilësishë negative ke vetë apo të tjerët që të rrethojnë prej llojit tënd, nuk mund të gjesh përshkrim më të mirë se sa përshkrimi i Krijuesit tënd Allahut të Madhëruar. Kjo sepse Allahu duke qenë […]