Cilësitë e banorëve të xhenetit pjeasa e dytë

Cilësitë e banorëve të xhenetit pjesa e dytë

Cilësitë e banorëve të xhenetit –Durimi– [vazhdimi] Së dyti: Banorët e xhenetit në këtë dynja -vendin e punës- bënë durim, sepse ata e dinin se e gjithë e mira gjendet te durimi. Allahu Madhëruar thotë: “Nëse ndëshkoni, ndëshkoni aq sa jeni ndëshkuar, por, nëse duroni, kjo është më e mira (rrugë) për të durueshmit. Prandaj […]