Cilësitë e banorëve të xhenetit

Cilësitë e banorëve të xhenetit

Cilësitë e banorëve të xhenetit –Durimi– Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e ruajttë!): Robër të Allahut! Zoti ynë i Lartësuar na lajmëron në Librin e tij se banorët e xhenetit në këtë dynja -në vendin e punës- kanë qenë durimtarë në bindjen ndaj Allahut, durimtarë në mosbërjen mëkat Allahut dhe durimtarë ndaj […]