Cilësitë e zemrave të besimtarëve.

Cilësitë e zemrave të besimtarëve.

 1- El-Kalbu Es-Selim që do të thotë zemra e shëndoshë. Kjo cilësi është përdorur dy herë në kuran dhe në secilën prej tyre shkaku i përmendjes së saj është Ibrahimi -alejhi selam-. Ajeti i parë është në duanë e Ibrahimit alejhi selam: “O zoti im më jep gjykim të drejtë dhe më bashko me njerëzit […]