Cilët janë njerëzit më të mirë?

Cilët janë njerëzit më të mirë?

Cilët janë njerëzit më të mirë? Profeti sallallahu alejhi ue selem ka thënë: ” Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson atë të tjerëve” (Buhariu nr 5027) “Më të mirët në mesin tuaj janë ata me moralin më të lartë” (Buhariu nr 6035) “Më të mirët prej […]