Cilët janë njerëzit më të mirë?

Njerëzit më të mirë

Cilët janë njerëzit më të mirë? Profeti (sallallahu alejhi ue selem) ka thënë: ” Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson atë të tjerëve.” (Buhariu me nr. 5027.) “Më të mirët në mesin tuaj janë ata me moralin më të lartë.” (Buhariu me nr. 6035.) “Më të […]