Cili është demi i shirkut të madh?

Cili është demi i shirkut të madh?

Cili është demi i shirkut të madh? Shirku i madh është shkak për qëndrim të përjetshëm në Zjarr të Xhehenemit. Allahu i Lartësuar thotë: “Me te vertete se ai qe i ben shirk Allahut, Allahu ja ka ndaluar atij Xhennetin dhe perfundimi i tij eshte Zjarri.” Surja El Maide, 72. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e […]