Cili është emri më i madh i Allahut?

Cili është emri më i madh i Allahut?

Pyetje: Cili është emri më i madh i Allahut? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Emri më i madh i Allahut është “El-Hajjul Kajjum – I Përjetshmi, Mbajtësi i gjithçkaje”. Thua: “Ja Hajjul-kajjum, Ja dhelxhelali uel-ikram.” Këto dy emra “El-Hajjul Kajjum – I Përjetshmit, Mbajtësit të gjithçkaje” dhe “Ja dhelxhelali uel-ikram – O Zotëruesi i […]