Cili është gjykimi i ezanit kur personi (muezini) nuk është i drejtuar kah kibla?

Cili është gjykimi i ezanit kur personi (muezini) nuk është i drejtuar kah kibla?

Pyetësi thotë: Cili është gjykimi i ezanit kur personi (muezini) nuk është i drejtuar kah kibla? Shejh Ibën Uthejmini (Alalhu e mëshiroftë!): Të kthyerit në drejtim të kiblës gjatë thirjes së ezanit është Sunet dhe nuk është kusht për saktësimin e ezanit. Sikur personi ta thërrasë ezanin dhe fytyra e tij të jetë e kthyer […]