Cili është gjykimi i Islamit për atë që jeton vetëm?

Cili është gjykimi i Islamit për atë që jeton vetëm?

Cili është gjykimi i Islamit për atë që jeton vetëm? Shejkh Mesh’hur Hasenit i është drejtuar kjo pyetje: “Do të dëshironim të dinim kuptimin e hadithit: “Ka ndaluar Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – që njeriu të qëndrojë vetëm.” (përse ky vendim?) Përgjigje: Sepse njeriu ka nevojë për dikë. Dhe […]