Cili është gjykimi i shqiptimit të thënies “Amin” gjatë hutbes së xhuma?

Cili është gjykimi i shqiptimit të thënies “Amin” gjatë hutbes së xhuma?

Cili është gjykimi i shqiptimit të thënies “Amin” gjatë hutbes së xhuma? Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr [1] tregon se e ka pyetur gjyshin e tij Abdulmuhsin el-Abadi (Allahu na bëftë dobi me të!), dhe ai i është përgjigjur: Po, thuhet “amin” dhe dërgohet salavat për Profetin (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) (kur hatibi e përmend). Të […]