Cili është gjykimi i zgjatjes së flokëve përsa u përket burrave?

Cili është gjykimi i zgjatjes së flokëve përsa u përket burrave?

Pyetësi thotë: Cili është gjykimi i zgjatjes së flokëve përsa u përket burrave? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Gjykimi për zgjatjen e flokëve nga ana e burrave është prej gjërave të lejuara dhe nuk është prej suneteve. Një gjë e tillë është e lejuar. Pra, i lejohet njeriut që t’i zgjasë flokët e tij […]