Cili është qëndrimi fetar në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të shtetit?

Cili është qëndrimi fetar në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të shtetit?

Cili është qëndrimi fetar në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të shtetit? Përgjigja e shejh Sadit (Allahu e mëshiroftë!): Besojmë se zgjedhja dhe vendosja e kryetarit të shtetit është detyrë kolektive fard kifajeh e një populli. Duke qenë se njerëzit e kanë të domosdoshme përzgjedhjen e një prijësi, i cili angazhohet për rregullimin dhe mbarëvajtjen […]