Cili ishte besimi në të cilin profetët e kanë ftuar njerëzimin?

Cili ishte besimi në të cilin profetët e kanë ftuar njerëzimin?

1. Cili ishte besimi në të cilin profetët e kanë ftuar njerëzimin? Profetët ftuan në besimin e një Zoti të Vetëm, i Cili është i vetmi që meriton të gjitha llojet e adhurimit, qofshin fjalë apo vepra, të dukshme (të tilla siç janë namazi, agjërimi, lutja, etj), apo adhurime të zemrës (siç janë frikërespekti, shpresa, […]