Ç’përfundim pati Hamani që përmendet në historinë e Musës -alejhi selam-?

Ç’përfundim pati Hamani që përmendet në historinë e Musës -alejhi selam-?

Dikush pyet se ç’përfundim pati Hamani që përmendet në historinë e Musës -alejhi selam-? Përgjigjja: Hamani është emër që ka ardhur në kuran dhe është përmendur në histrinë e Musës -alejhi selam- në tre sure: një herë në suren El–Ankebut, tre herë në suren El-Kasas, dhe dy herë në suren Gafir. Ai mendohet te ketë […]