Dallimi mes mirësisë së dynjasë dhe mirësisë së xhenetit Pjesa e dytë

Dallimi mes mirësisë së dynjasë dhe mirësisë së xhenetit Pjesa e dytë

Dallimi mes mirësisë së dynjasë dhe mirësisë së xhenetit Pjesa e dytë Së dyti:  Dijeni o muslimanë, se mirësitë e xhenetit janë më të mira dhe të qëndrueshme në krahasim me mirësitë e dynjasë. Allahu Madhëruar thotë: “Kurse ata të cilët i frikësohen Zotit të tyre do të kenë kopshte nëpër të cilat rrjedhin lumenj. […]