Dallimi mes mirësive të dynjasë dhe mirësive të xhenetit

Dallimi mes mirësive të dynjasë dhe mirësive të xhenetit

  Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e ruajttë!): Ajo që më shtyu të flas rreth kësaj teme është fakti se shumë prej njerëzve -përveç atij që Zoti im e ka mëshiruar- punojnë ditë-natë për shkak të mirësive të dynjasë dhe harruan mirësitë e xhenetit. Prandaj doja që të jem për ta këshillues […]