Dërgimi i salavateve për Profetin alejhis-selam

Dërgimi i salavateve për Profetin alejhis-selam

Dërgimi i salavateve për Profetin alejhis-selam Shejh Uthman el-Khamis (Allahu e ruajttë!): Prej veçorive të kësaj dite (ditës së xhuma) është dhe shtimi i dërgimit të salavateve për Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli është dita e xhuma. Prandaj […]