deshmor

A konsiderohet dëshmorë (shehid) ai musliman që vritet në luftë kundër drogës?

Pyetje: A konsiderohet dëshmorë (shehid) ai musliman që vritet në luftë kundër drogës, sidomos kur has në strehën e atyre që e tregtojnë atë? Si dhe, çfarë gjykimi ka ai person i cili tregon dhe jep informacion për të ndihmuar strukturat përkatëse që të arrijnë gjetjen e strehës së tyre (tregtarëve të drogës)? Përgjigje: Lëvdatat […]